De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

4 maart – Spreekuur Tech & Law

Spreekuur Tech & law

Geen enkel bedrijf dat bezig is met technologie kan zonder juridische expertise. Heb je juridische vraagstukken, bijvoorbeeld over de oprichting van je bedrijf, de bedrijfsstructuur, het opzetten van algemene voorwaarden, het opstellen van geheimhoudings- of samenwerkingsovereenkomsten, of bijvoorbeeld Intellectueel Eigendomsrecht (IP)? Op 4 maart van 9 tot 10 uur ben je welkom op het Spreekuur Tech & Law, dat we organiseren met de medewerkers van Law & More. Zij kunnen je adviseren over de juridische aspecten van de technologie waarin jij werkt. Twice organiseert dit spreekuur in het kader van de nieuwe faciliteiten en dienstverlening voor de Twice community.

Hoe werkt het TECH&LAW spreekuur?
Heel simpel, je kunt je aanmelden door een mail te sturen (zie aanmeldknop hieronder). Bij voorkeur met een korte omschrijving van de vraagstelling. Er wordt dan contact met je opgenomen om de afspraak te bevestigen. Let op! Aanmelden is verplicht en dient minimaal één week van te voren te gebeuren. Er zijn geen kosten verbonden aan dit eerste gesprek. Het spreekuur vindt plaats in de hal van gebouw βèta. Dus noteer 4 maart alvast in je agenda.

No company involved in technology can do without legal expertise. Do you have legal questions, for example about the establishment of your company, the company structure, setting up general terms and conditions, drawing up confidentiality or cooperation agreements, or intellectual property law (IP)? On 4 March from 9 a.m. to 10 a.m., you are welcome at the Tech & Law Consultation Hour, which we organise together with the Law & More staff. They can advise you on the legal aspects of the technology in which you work. Twice organises this consultation hour as part of the new facilities and services for the Twice community.

How does the TECH&LAW consultation hour work? 
Very simple, you can sign up by sending an email (see sign up button below). Preferably with a short description of the question. You will then be contacted to confirm the appointment. Attention! Registration is mandatory and must be done at least one week in advance. There are no costs associated with this first interview. The consultation takes place in the hall of building βèta. So make a note of March 4 in your agenda.