De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Brabant hotspot van Life Sciences & Health

Scan

De helft van de totale Nederlandse productiewaarde in Life Sciences & Health (ongeveer tien miljard euro) komt voor rekening van de provincie Noord-Brabant. Bijna een kwart van alle banen in deze sector komt in deze provincie terecht. Met name Biotech groeit snel: het aantal nieuwe vestigingen is sinds 2014 met 43% gegroeid en het aantal banen in deze sector is verdubbeld.

Brainport (Medtech) en Noordoost-Brabant (pharma) zijn de hotspots. Andere toplocaties in Nederland zijn de regio’s Leiden en Utrecht.

Dit alles blijkt uit de onlangs verschenen studie ‘Life Sciences & Health Sector’ in opdracht van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De meer dan 200 pagina’s van het onderzoeksrapport bieden een breed beeld van deze sector en de rol daarin van de Brabantse bedrijven, campussen, kennisinstellingen en overheden.

“Het doel van het onderzoek is om buitenlandse bedrijven een gedetailleerd overzicht te geven van de Brabantse Life Sciences sector, inclusief de sterktes en kansen van onze regio”, aldus BOM-projectleider Thijs Taminiau.


Hoogste productiewaarde LS&H 

Brabant levert een belangrijke bijdrage aan de productiewaarde van de Life Sciences & Health sector in Nederland. In 2014 (het laatste jaar waarvoor het CBS cijfers publiceerde) bedroeg de Brabantse Productiewaarde in de sector meer dan 5 miljard euro, meer dan de productiewaarde van de overige elf provincies samen.
En dat succes is geen toeval, aldus de onderzoekers. “Brabant heeft de hoogste innovatie-intensiteit van Nederland. De totale Research & Development uitgaven in de private sector, ten opzichte van het Regionaal Bruto Binnenlands Product, bedragen 2,99%: meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde (1,15%). Ter illustratie: in Europa staat Brabant op de vijfde plaats in de lijst van regio’s met het hoogste aantal octrooiaanvragen.”


18.160 banen

Brabant heeft 910 geregistreerde vestigingen van Life Sciences & Health bedrijven, goed voor 18.160 banen. Dit is respectievelijk 15,6% en 23,5% van de totale Nederlandse Life Sciences & Health sector. Philips en MSD zijn bekende grote namen binnen de sector, maar er zijn ook veel relatief onbekende namen. Hieronder staan, in termen van medewerkers, de grootste LS&H-bedrijven in Brabant. Dit zijn de organisaties die officieel gemarkeerd zijn als onderdeel van deze sector. Volgens de BOM zijn er ook honderden andere bedrijven actief in de sector, zelfstandig of als toeleverancier, maar vallen om administratieve redenen formeel buiten de sector. Denk aan bedrijven als Thermo Fisher Scientific, VDL, Neways, Siemens, Sioux en Kulicke & Soffa.

De kracht van Brabant

Volgens de onderzoekers zijn er 7 aspecten die de kracht van Brabant op het gebied van Life Science & Health aangeven:

  • de volledige waardeketen (zie foto hieronder)
  • het onderscheidende samenwerkingsmodel
  • de geografische positie binnen Europa
  • de productie-industrie rond Biopharma en MedTech
  • de campussen Pivot Park en High Tech Campus
  • de kennisinstellingen TU Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen, Holst Centre en JADS
  • de MedTech-cluster rond Philips.

“De aanwezigheid van een complete waardeketen op het gebied van Medtech en Pharma toont aan dat Brabant een volwassen en bloeiende LS&H sector heeft”, concludeert Taminiau. “De aanwezigheid van onder andere onderzoek, productie en logistiek in een relatief klein geografisch gebied is iets om trots op te zijn, maar het is vooral een uitnodiging aan buitenlandse bedrijven om deel uit te maken van dit ecosysteem”.