De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Het belangrijkste subsidie- en fundingnieuws van Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag

Deze week heeft het demissionaire kabinet de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Veelal zijn de plannen terughoudend, maar problemen zoals klimaatverandering, woningtekort en veiligheid kunnen niet wachten en zijn al terug te vinden in de begroting.

Hezelburcht heeft het belangrijkste subsidienieuws op een rij gezet. We lichten de thema’s High Tech en Lifesciences er voor je uit.

High Tech en Informatietechnologie (IT)

Deep tech Fonds voor investeringen in innovatieve complexe technologieën

Het Deep tech Fonds maakt investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk. Vaak is het moeilijk om voor dit soort ondernemingen, die zowel kennis- als kapitaalintensief zijn, financiering te vinden. Daarnaast gaat het vaak om technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar relatief grote risico’s aan kleven. Het fonds wordt uitgewerkt als co-investeringsfonds en als separaat fonds ondergebracht bij Invest-NL. Het krijgt een budget van € 250 miljoen, waarvan € 175 miljoen ingebracht wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de rest door Invest-NL.

€ 300 miljoen voor deelname Nederland aan IPCEI’s ME2 en CIS

Er wordt een budget van € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor deelname van Nederland aan de IPCEI Micro-elektronica 2 (ME2) voor moderne en duurzame micro/nano-elektronica en de IPCEI Cloudinfrastructuur en Services (CIS) voor cloud-infrastructuur en diensten. IPCEI’s bestaan uit een grootschalig, Europees consortium rond een waardeketen. Pas als de definitieve samenstelling van de IPCEI’s bekend is, is de precieze financieringsbehoefte van de Nederlandse deelnemers bekend.

Omscholing naar ICT en techniek

In een Kamerbrief van eind augustus 2021 werd er een budget van € 37,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek voor 2021. In 2022 wordt deze regeling voortgezet met een budget van € 40 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Naar verwachting kunnen met dit bedrag nog eens 10.000 mensen structureel omgeschoold worden naar deze kansrijke sectoren.

Life Sciences & Health (LSH)

Versterken van onderzoek en wetenschap

Hoogwaardige wetenschap en innovatie is nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en toekomstig verdienvermogen te creëren. Daarnaast moet toekomstig talent opgeleid worden en moeten Nederlandse onderzoekers succesvol mee kunnen blijven doen op wereldniveau. Europese onderzoeksconsortia spelen hier een belangrijke rol in. Hoewel er geen concrete investeringen bekend zijn gemaakt blijft het van belang om te investeren in het Nederlandse onderzoeks- en wetenschapssysteem.

Belangen van Nederlandse wetenschap behartigen binnen Horizon Europe

Om onze wetenschap van wereldformaat te houden maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich hard voor de belangen van de Nederlandse wetenschap binnen Horizon Europe. Het nieuwe programma kent in 2022 namelijk een eerste volledige uitvoeringsjaar. Meedoen aan dit programma is van groot belang om met de top van de wetenschap in Europa te blijven samenwerken.

Structureel € 24,9 miljoen voor NWO-TTW

Voor het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen komt jaarlijks € 24,9 miljoen beschikbaar. Hiermee krijgen bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij eigen onderzoekswensen. Deze bijdrage is gericht op het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.