De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

HyTEPS (hub Catalyst) organiseert Power Tour

Hyteps Electrische installatie

HyTEPS, gevestigd in hub Catalyst op de TU/e campus, organiseert in het najaar diverse keren een Power Tour, op verschillende plekken in het land.

De tour geeft je inzichten omtrent het meten en beheersen van je elektrische installaties. Op 30 september vindt de tour plaats in Eindhoven, op 14 oktober in Groningen,  op 11 november in Utrecht en op 25 november nog eens in Eindhoven. 

Complexere installaties en uitdagingen

De energietransitie en implementatie van een steeds breder scala aan innovatieve elektronica brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zowel ontwerpers van elektrische installaties als installatieverantwoordelijken krijgen dagelijks hiermee te maken. Het beheersen van de – steeds complexere – installatie vereist meer en meer specialistische kennis. HyTEPS wil je hierbij graag ondersteunen. Zij doen dit mede door het delen van kennis tijdens fysieke seminars in het najaar. Om de efficiëntie van deelname aan één van onze seminars te verhogen komen zij naar verschillende plekken in het land. Door het seminar op 3 locaties in Nederland te laten plaatsvinden – noord, midden en zuid – verkorten zij de reisafstand en vergemakkelijken zij deelname.

Lezingen door professor Sjef Cobben en HyTEPS

Tijdens het seminar biedt prof.dr.ir. J. F. G. Cobben je inzichten omtrent het meten en beheersen van elektrische installaties, onderbouwd vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond met name op het gebied van Power Quality. In zijn whitepaper ‘ontzorgen van de installatieverantwoordelijke’ vind je al meer over dit onderwerp. HyTEPS vult dit aan met informatie over de praktische ondersteuning die HyTEPS kan bieden met metenmonitoring en specialistische simulaties.

Onderwerpen tijdens het seminar:

  • Ontzorgen van de installatieverantwoordelijke

De werkzaamheden van de installatieverantwoordelijke worden steeds belangrijker en complexer. Belangrijker omdat de continuïteit van vrijwel alle bedrijven samenhangt met het goed functioneren van de elektrische installatie en complexer omdat de elektrische installatie en de aangesloten componenten steeds ingewikkelder en gevoeliger worden. Tel hierbij op het grote tekort aan goed opgeleide technici, de toename in aantal en complexiteit van normen, de toename in gevoeligheid van apparatuur voor onvoldoende kwaliteit van de spanning en de kwantitatieve groei van vervuilende apparatuur, dan zou de conclusie kunnen zijn dat de installatieverantwoordelijke binnen bedrijven niet te benijden is. 

  • Meer controle door monitoring

Het belang van inzicht in de energiestromen van de installatie is groter dan ooit. De energietransitie vraagt het maximale van onze elektriciteitsnetten en daarbij is het een “must” om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. De toenemende vraag naar elektrische energie belast de elektrische installaties zwaarder en risico’s van ongeplande uitval nemen toe. Naast overbelasting speelt ook Power Quality een cruciale rol bij een optimale bedrijfsvoering van de installatie en kan zelfs meer vrije ruimte creëren binnen de installatie. Meer en beter inzicht door monitoring biedt de installatieverantwoordelijke meer grip op de installatie waardoor hij tijdig kan anticiperen op mogelijke risico’s. Inzicht in de belasting van de installatie, maar ook de status van de installatie, helpt je om de installatie optimaal te beheren en de vinger aan de pols te houden.

  • Risico’s reduceren door simuleren

Het uitvoeren van simulaties kent vele voordelen; het beperkt risico’s en problemen, is kosteneffectief en vergroot de inzichten in de elektrische installatie. Er zijn tal van simulatiediensten waarmee de installatieverantwoordelijke kan worden ondersteund en ontlast. Met de juiste kennis, jarenlange ervaring en professionele tools zorgen zij er niet alleen voor dat bestaande risico’s en problemen in een elektrische installatie worden opgelost, maar HyTEPS kan ook mogelijke toekomstige problemen voorspellen. Simuleren is echter ook vakmanschap, als er verkeerde data in gaat, komt er ook verkeerde data uit.

Sprekers

  • Sjef Cobben: Tijdens het seminar gaat Prof.dr.ir. J.F.G (Sjef) Cobben in op het belang van het beheersen van het proces.
  • Christan van Dorst: Christan is Manager Technical Engineering bij HyTEPS. Tijdens de lezing worden met name de specialistische simulaties en monitoring totaalpakket – ofwel Total Power Insight & Improvement (TPI&I) – belicht. 
  • Seymour Pijpers: Seymour is Sr. Technical Engineer bij HyTEPS. De lezingen van HyTEPS zullen óf door Christan óf door Seymour worden verzorgd.