De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Tusti winnaar in Green Deal call van EIC Accelerator

Circulair ondernemen

TUSTI (gevestigd in Twice hub Catalyst op TU/e Campus) en Ranmarine, 2 Nederlandse innovatieve scale-ups, zijn met hun innovaties geselecteerd voor de Green Deal call 2019 van EIC Accelerator. Zij winnen daarmee gezamenlijk ondersteuning van € 5,2 miljoen, met als doel opschaling van het bedrijf en de uitrol van hun innovatieve producten in de Europese of wereldwijde markten.

In deze speciale ronde, die volledig was gericht op de Green Deal, kwamen in totaal 2101 Europese aanvragen binnen, waarvan 122 inzendingen uit Nederland. Hiervan mochten 5 Nederlandse mkb’ers door naar de pitchronde in Brussel. Daar presenteerden zij hun bedrijf en innovatie aan een panel van wetenschappers, investeerders en mensen uit het bedrijfsleven.

TUSTI en Ranmarine winnaars Green Deal call

TUSTI ontwikkelde een technologie om sterk vervuilde mengsels van kunststoffen schoon te maken en te scheiden in verschillende fracties. Die technologie is de afgelopen jaren steeds verder geoptimaliseerd en getest in het lab en in de praktijk. Met deze subsidie kunnen zij de techniek opschalen, zodat ze in 2022 15.000 ton per jaar aan nu niet gerecyclede kunststof verpakkingen kunnen wassen en scheiden. Deze zijn vervolgens te gebruiken in hoogwaardige toepassingen, zoals flessen. Echt circulair dus. Hierdoor wordt het mogelijk om de ambitieuze doelen van de Europese Commissie te halen en steeds meer kunststof (verpakkings)afval te recyclen, hoe vies het ook is.
 
De aanpak van Ranmarine is om een WasteShark-systeem in een specifiek afvalrijk gebied te plaatsen. In dit gebied moet een holistisch genetwerkte zwerm WasteSharks het afval vinden en verzamelen en vervolgens zijn ‘vangst’ afleveren bij de SharkPod. Als de ‘sharks’ worden ingezet in een bekende omgeving, gaan ze rechtstreeks naar de grootste concentratie puin op basis van informatie die is verzameld tijdens eerdere missies. Deze aanpak verhoogt de efficiëntie van de drones en stelt bestaande en potentiële klanten in staat efficiënter te worden in het verzamelen van afval. Of het nu gaat om kunststoffen en andere niet-biologisch afbreekbare stoffen (vast afval), oliën en chemicaliën (vloeibaar afval), plaagplanten (schadelijke biomassa) of een combinatie daarvan.

Bekijk alle winnaars op de website van de Europese Commissie (Engels).

Ondersteuning RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunde deze bedrijven met advies over het indienen, feedback op de voorstellen en het aanscherpen en oefenen van de pitches. Het Nederlandse mkb scoort goed in de Europese innovatietop. Eerder dit jaar mochten 15 Nederlandse scale-ups naar Brussel, 9 ondernemers kregen toen gezamenlijk € 30 miljoen toegekend.

TUSTI over de ondersteuning door RVO:

In een eerder stadium heeft RVO al meegelezen met het voorstel en feedback gegeven, waarmee het voorstel echt is verbeterd. Bij de voorbereiding op de presentatie en verdediging van het project voor de EIC-jury is RVO weer met opbouwende feedback gekomen, in een setting die sterk lijkt op de ‘echte’ presentatie. Een heel fijne aanvulling en een frisse blik op ons intensieve traject om deze subsidie binnen te halen.

Meer informatie

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. De Green Deal call binnen EIC Accelerator was éénmalig. Later dit jaar volgt er een nieuwe oproep, gericht op Green Deal samenwerkingsprojecten.

Lees meer over Horizon 2020 EIC Accelerator of neem contact op met Team IRIS van RVO via e-mailadres teamiris@rvo.nl.