De Raad van Commissarissen en aandeelhouders van Twice B.V.

Raad van Commissarissen

  • De heer ir. G.C.F.M. Depla – voorzitter
  • De heer K. Vegter MSc
  • De heer drs. W.A.C. Bourgonje 

Op de foto van links naar rechts

Aandeelhouders