De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Fontys op TU/e campus pakt door op metaalprinten

Fontys Objexlab

Eerste Nederlandse Renishaw printer voor Fontys

Fontys Hogeschool Engineering (projectmatig deels gevestigd in hub Catalyst van Twice op de TU/e Campus) beschikt sinds kort, als eerste in Nederland, over een Renishaw metaalprinter. De machine is ondergebracht op het Eindhovense universiteitsterrein, waar onder meer Werktuigbouwkunde het voormalige onderkomen van TNO Industrie en Techniek heeft betrokken. Tevens is Fontys, als eerste in het Nederlandse hoger en wetenschappelijk onderwijs, lid geworden van brancheorganisatie Flam3D. De instelling heeft ook een 3D-scanner van GOM aangeschaft, om voorwerpen te digitaliseren en de gerealiseerde nauwkeurigheid van haar metaalprints vast te stellen.

Printexpert Rein van der Mast, voormalig manager Design & Engineering van Additive Industries en uitvinder van de metaal-geprinte vulpenpunt, is al enkele jaren in deeltijd werkzaam bij Fontys en leidt er nu het onderzoek naar 3D-printen in metalen. Van der Mast: “Fontys begon jaren geleden met een machine van het Duitse Concept Laser, een M3. Toen die ouderdomsverschijnselen begon te vertonen, werd een kleine, beduidend modernere metaalprinter van het eveneens Duitse Trumpf in huis gehaald, een TruPrint1000. Dat was een prima machine, maar met een bouwvolume van 100 mm diameter bij weinig meer dan 100 mm was het printen van wat grotere objecten en grotere aantallen echter minder geëigend, terwijl onze behoefte daaraan was toegenomen. Toen raakten we met Renishaw in gesprek.” Toen vijf jaar geleden Fontys 3D-printen nadrukkelijk oppakte, gaf het instituut dat een naam: Objexlab. Met de toevoeging Metal wordt er nu onderzoek gedaan op het vlak van metaalprinten.

De huidige beperkingen vanwege covid-19 gooiden nog even roet in het eten. Omdat Fontys het onderwijs grotendeels naar het Internet heeft verplaatst en de eigen panden voorlopig gesloten houdt, waaronder Nexus, het pand waarin Werktuigbouwkunde is gevestigd, is de printer onder gebracht bij Catalyst, een bedrijvencentrum elders op de TU/e terrein.

Intrinsieke waarde

Fontys wil zich meer dan in het verleden toeleggen op 3D-printen, waaronder metaalprinten. Daarmee wil Fontys als vanouds zich ten dienste stellen van vooral de industrie in en rond Eindhoven, die veel hightech bedrijven telt. Van der Mast: “De verkenning van de intrinsieke waarde van metaalprinten staat voorop. Valt met metaalprinten efficiënter te produceren, zijn producten te verbeteren en valt nieuwe bedrijvigheid te creëren? We verrichten uitsluitend pre-competitief onderzoek waaraan altijd een onderzoeksvraagstuk ten grondslag ligt. Er zijn immers al genoeg partijen die printcapaciteit op hun metaalprinters aanbieden, zoals in deze regio K3D-AddFab.” Tevens heeft Fontys metaalprinten onderdeel gemaakt van een van de ‘minoren’, met dit jaar ongeveer dertig studenten die verschillende studies volgen en in groepen praktijkervaring opdoen in het rekenen aan, en ontwerpen, voorbereiden, printen en nabewerken van metalen werkstukken. 

Lidmaatschap Flam3D

Om de verbinding met het bedrijfsleven te vergroten, is Fontys lid geworden van brancheorganisatie Flam3D. Kris Binon, directeur Flam3D: “We creëren reële toegevoegde waarde door het netwerk te connecteren. En dat heeft een positieve impact op de competitiviteit van de regio waar we actief zijn, Nederland en Vlaanderen. 

Eerste Renishaw

Niet eerder plaatste Renishaw een metaalprinter in Nederland. Het Engelse bedrijf heeft hier vooral naam gemaakt als producent van meetinstrumenten. Bij Fontys staat nu een AM400. Philippe Reinders Folmer,  directeur van Renishaw Benelux: “We zijn blij dat via Fontys de Nederlandse industrie kan kennismaken met metaalprinten in combinatie met onze machines. Renishaw zet al jaren nadrukkelijk in op metaalprinten en er zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt.”

GOM

Van der Mast: “Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van wat we printen, hebben we onlangs een 3D-scanner van GOM aangeschaft, de ATOS Core. De GOM 3D-scanner zal enerzijds worden gebruikt door studenten uit Eindhoven, om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun prints. En anderzijds door de bedrijven en studenten die in Castlab participeren. Die zullen niet alleen stukken scannen voor het doen van metingen, maar ook voor het verkrijgen van digital twins, waarvoor we, omwille van reverse engineering, 3D Systems Geomagic hebben aangeschaft.”

Verhuizing naar de BIC na de zomer

Na de zomervakantie zal het metaalprinten van Fontys worden ondergebracht op de Brainport Industries Campus. Ze zouden graag samenwerken met Summa College, om met hen operators op te leiden, werkvoorbereiders en nabewerkers. Uiteraard zouden ze ook graag samenwerken met Additive Industries, K3D-AddFab, Additive Center en andere initiatieven in de regio die zich nadrukkelijk manifesteren op het vlak van 3D-printen. Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal, dus bij deze de uitnodiging aan de industrie om te participeren.”

Bronnen: Persbericht Fontys, via Rein vd Mast r.vandermast@fontys.nl