De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Hezelburcht: MRE subsidies voor innovatie in de omgeving Eindhoven

Hezelburcht banner

Hezelburcht: MRE subsidies voor innovatie in de omgeving Eindhoven

Bent u innovatief, gevestigd in de regio Eindhoven en heeft u een geweldig idee om de regionale economie te versterken? Dan heeft de Metropool Regio Eindhoven (MRE) een aantal subsidies om u hierin financieel te ondersteunen: het Stimuleringsfonds, SAR en SIR.

Stimuleringsfonds

Voor wie?

  • Ondernemers, kennisinstellingen en lokale overheden met een veelbelovend samenwerkingsinitiatief dat de lokale economie kan versterken in het Zuidoosten van Noord-Brabant.

Wat kunt u aanvragen?

  • U kunt een aanvraag indienen voor ‘Aanjaagprojecten’ (haalbaarheids- en pilotprojecten) of ‘Uitvoeringsprojecten’;
  • ‘Aanjaagprojecten’ ontvangen 50% subsidie tot maximaal € 50.000. ‘Uitvoeringsprojecten’ ontvangen 15% subsidie;
  • Uren van projectpartners mogen maximaal 50% van de subsidiabele kosten beslaan. Uren van overheden zijn niet subsidiabel;
  • Voorbeeldprojecten zijn een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

SAR (Stimulering van Advies in de Regio)

Voor wie?

  • Ondernemers in het Zuidoosten van Noord-Brabant die nieuwe economische activiteiten ontwikkelen. Deze activiteiten leiden tot de creatie of het behoud van werkgelegenheid en zijn van toegevoegde waarde voor de regio;

Wat kunt u aanvragen?

  • Subsidie voor de kosten van een extern adviseur gericht op het zoeken of realiseren van innovaties;
  • 50% van de subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd, tot een maximum van € 10.000.

SIR (Stimulering van Innovatie in de Regio)

Voor wie?

  • Mkb en innovatieve startups in het Zuidoosten van Noord-Brabant die innovatieve producten, diensten of processen willen ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, mobiliteit en duurzaamheid van de voedselketen.

Wat kunt u aanvragen?

  • Het subsidiepercentage is 40% met een maximum van € 45.000 voor mkb. Voor startups is het subsidiepercentage 50% tot een maximum van € 15.000.

Interesse?

Wilt u meer weten over de subsidies van MRE of kunt u hulp gebruiken bij uw aanvraag? De subsidiespecialisten van Hezelburcht hebben veel ervaring met MRE subsidies en staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem hier contact op met Hezelburcht!