De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Smart Biomaterials Consortium vestigt zich in hub Catalyst

Biomaterialen

Vanaf 2022 is hub Catalyst van Twice een nieuwe bewoner rijker: de Stichting Smart Biomaterials Consortium. De doelstelling van deze onlangs opgerichte stichting is het realiseren van een hoogwaardige infrastructuur van een productie-ecosysteem voor bio- en biocompatibele materialen voor life sciences toepassingen, in het bijzonder voor gebruik in de regeneratieve geneeskunde. Deze vorm van geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam.

Stichting Smart Biomaterials Consortium gaat twee faciliteiten realiseren: een ontwikkelfaciliteit en een pilotproductiefaciliteit. SBMC zal allereerst een ‘Pilot fabriek’ voor regeneratieve geneeskunde opzetten in het kader van het groeifonds programma RegMed XB. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met een hub in Leiden, Utrecht en Maastricht. Het consortium ontvangt hiervoor gezamenlijk 56 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Van deze toekenning gaat 12,8 miljoen euro naar het Smart Biomaterials Consortium.

Ontwikkelfaciliteit en pilotproductielocatie

De ontwikkelfaciliteit zal in de nabijheid van de TU Eindhoven worden gerealiseerd. In de ontwikkelfaciliteit werken partijen samen in projecten aan de geoptimaliseerde productie en assemblage van biomaterialen (inclusief hydrogelen), aan het functioneel testen, beoordelen en voorspellen van implantaatfunctie, opschalingsproblematiek en de restricties voor klinische productie.

In de pilotproductielocatie ligt de focus op de industriële productie van biomaterialen en afbreekbare implantaten.

In de faciliteiten zullen innovatie en ontwikkelprojecten worden uitgevoerd om de kennis over biomaterialen, de bewerking en de toepassing ervan in samenhang met productieprocessen en opschaalbaarheid te vergroten

aldus Jan Rietsema (kwartiermaker SBMC).

Over Stichting Smart Biomaterials Consortium

De Stichting Smart Biomaterials Consortium start met kantoor- en laboratoriumruimtes in bedrijvencentrum Catalyst op de TU/e Campus in Eindhoven.

Het initiatief voor de stichting werd genomen door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Provincie Noord-Brabant en TU/e.

Bestuursleden zijn Peter Struik (voorzitter, Executive Director FUJIFILM Europe), Menno Lammers (penningmeester, VP Biomaterials Corbion), Joep Brouwers (secretaris, op voordracht van de Provincie Noord-Brabant), Judith Heikoop (CEO Vivolta), Erik Rutten (DPI, Business Development Manager Biomedical Polymers) en Frank Baaijens (Rector Magnificus TU/e, op voordracht van de TU/e).