De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Hezelburcht: MIT R&D mei 2023

Hezelburcht self driving

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten

Volgende maand opent de MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Waarvoor is de subsidie?

De subsidie is voor samenwerkingsprojecten die gericht zijn op het uitvoeren van industrieel of experimenteel onderzoek. Het project moet bijdragen aan: De vernieuwing van producten, processen of diensten, of; De wezenlijk nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste twee MKB-ondernemingen. Niet-MKB mag ook aan het samenwerkingsverband deelnemen, maar krijgt geen subsidie.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 35% van het projectbudget, tot een maximum van € 350.000 subsidie per project. Wanneer de subsidie niet meer dan € 200.000 bedraagt, kan elke deelnemer max. € 100.000 ontvangen. Voor projecten die tussen de € 200.000 en 350.000 ontvangen, kan elke deelnemer max. € 175.000 krijgen. Geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 70% van de subsidiabele kosten maken.

Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 juni 2023 tot 12 september 2023 17.00.

Voorwaarden

De maximale looptijd van een project is 24 maanden.

Projecten moeten passen binnen de thema’s van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA):

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Aanvragen worden beoordeeld volgens het tender-principe: alleen de beste aanvragen worden toegekend.

Heeft u vragen over de MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten? Neem dan contact op met Sven Rouschop, subsidiespecialist bij Hezelburcht: s.rouschop@hezelburcht.com of 06 25 04 02 68.