De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Kabinet investeert 500 miljoen euro in start- en scale-ups

Ministerie van Economische Zaken

Het kabinet maakt 500 miljoen euro vrij om de groei van Nederlandse start- en scale-ups te stimuleren, zo maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze week bekend.

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet al aan extra geld te investeren in innovatieve bedrijven en startups. 

Ongeveer de helft van het bedrag is afkomstig van Invest-NL, een nationaal investeringsbedrijf onder leiding van oud-minister Wouter Bos, waarvan het kabinet aandeelhouder is. De rest van het geld wordt vrijgemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het is de bedoeling dat 500 miljoen wordt verdeeld onder drie fondsinitiatieven. Zo gaat een deel van het geld naar fondsen voor innovatieve scale-ups en kennisintensieve start-ups. Ook wordt een deel van het miljoenenbedrag vrijgemaakt voor alternatieve financiering voor groeibedrijven.

Dutch Future Fund

Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. Een investering van het DFF (en dus van EZK en Invest-NL) kan namelijk bij andere investeerders het vertrouwen wekken om ook mee te doen. In het DFF worden de volgende bijdragen voorzien: 125 miljoen euro van Invest-NL, 25 miljoen euro van EZK en 150 miljoen euro van het EIF. Naar inschatting van het EIF kan via het DFF in totaal meer dan 1,5 miljard euro worden gemobiliseerd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft als aandeelhouder van Invest-NL ingestemd met het DFF.

Deeptech

Voor innovaties die kennisintensief zijn en daarom ook veel kapitaal vragen (hier aangeduid als deeptech) is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor investeerders relatief grote risico’s aan kleven. Het plan voor een dergelijk fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers, zoals Brainport Eindhoven, en ook van de Topsectoren en Techleap.nl en wordt samen vormgegeven door EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door de ROM’s of andere marktpartijen, en die verder willen groeien zouden beroep moeten kunnen doen op dit nader uit te werken fonds.

Alternatieve financiering

Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om funding aan te trekken, terwijl tegelijkertijd sommige ondernemers niet bij de bank terecht kunnen. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel hoe alternatieve financiers ondersteund kunnen worden zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven.