De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Tip: Subsidie optie voor NL taalvaardigheid

Subsidie nl taal

Wist jij dat maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders tussen 16 – 65  jaar grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Nederland trekt in de high tech veel developers/engineers aan uit het buitenland die de Nederlandse taal nog niet onder de knie hebben. Omdat het kabinet de taalvaardigheid wil aanpakken is het actieprogramma “Tel mee met Taal” ontwikkeld. Aan het programma zijn diverse partijen verbonden, zoals de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Zijn er binnen jouw bedrijf medewerkers die de Nederlandse taal nog niet goed onder de knie hebben? Vraag dan nu subsidie aan voor het verbeteren van de taalvaardigheid je personeel.

Wil je laaggeletterdheid binnen jouw organisatie aanpakken? Scholing die leidt tot het verbeteren van taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden valt onder deze subsidieregeling.

Voor wie is de subsidie?

Let op high tech bedrijven met expats! Deze subsidievorm is relevant voor onder meer bedrijven met arbeidsmigranten in dienst, en bedrijven in een zeer krappe arbeidsmarkt met expats/kenniswerkers in dienst.

Internationale developers

Deze subsidieregeling is dus niet alleen bestemd is voor Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook buitenlandse developers/engineers die werkzaam zijn bij Nederlandse tech-bedrijven kunnen hun voordeel halen uit het subsidieprogramma. Deze internationale medewerkers zijn de Nederlandse taal vaak niet machtig. Daarom draagt het Tel mee met Taal programma bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, waardoor de samenwerking met de Nederlandse collega’s wordt verbeterd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor deze subsidie. Subsidie is beschikbaar voor 3 type projecten:

  • Laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden
  • Laaggeletterde ouders: het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders
  • Praktijkgerichte experimenten: experimenten gericht op het bereiken van laaggeletterden en het het toeleiden naar cursussen gericht op diverse vaardigheden én experimenten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep

Hoeveel is de subsidie?

In de tabel hieronder vind je een overzicht van de subsidiebedragen.

Voorwaarden

  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen wanneer zij werknemers in dienst hebben die één of meerdere taalvaardigheden van de Nederlandse taal beheersen op een niveau lager dan het referentieniveau 2F. Bij aanvang van het taaltraject moet dit worden vastgesteld.
  • De deelnemer heeft gedurende de looptijd van het (taal)traject een dienstverband bij een werkgever
  • De opleider is werkzaam bij een bedrijf of instelling met een kvk-nummer en door middel van certificering aantoonbaar geschikt voor het geven van taalonderwijs in de Nederlandse taal.
  • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 contacturen en wordt in maximaal 12 maanden verzorgd

Wanneer is de deadline?

Tel Mee Met Taal subsidie kun je aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2021. De aanvragen voor experimenten worden kwalitatief beoordeeld. Indien bij de aanvragen voor werkgevers het subsidieplafond wordt overschreden, vindt er een loting plaats.

Budget

Het budget voor 2021 bedraagt € 10.725.000. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.3 miljoen beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 8.8 miljoen beschikbaar. Het budget voor experimenten is € 625.000.