De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

TVL Q4 2021 opent 20 december

Tozo regeling geld corona crisis

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is terug. TVL helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. En dat kan interessant zijn wanneer je in het vierde kwartaal van 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 20% omzetverlies verwacht.
 

Op 21 december 2021 verruimde het kabinet de TVL-regeling met een verlaging van de drempel van omzetverlies van 30% naar 20%. Ondernemers die in Q4 2021 tussen de 20% en 30% omzetverlies leden kunnen nu ook TVL aanvragen. De aanpassing van de regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie

TVL Q4 2021

De TVL Q4 2021 is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Ook ondernemers die niet eerder TVL hebben aangevraagd kunnen TVL aanvragen.

TVL Q1 2022

Het kabinet verlengt de TVL met de TVL Q1 2022, vanwege de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen. De TVL Q1 2022 is bedoeld voor alle ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van een periode die nog bekend wordt gemaakt.

Inhoud regeling

TVL helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier buiten, hiervoor geldt de NOW-regeling.

TVL dekt 100% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland.

TVL Q4 2021

Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 4e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Ondernemers kunnen zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode.

TVL Q1 2022

Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 1e kwartaal van 2022 minimaal 20% omzetverlies hebben. De referentieperiode voor TVL Q1 2022 wordt nog bekendgemaakt.

Voorwaarden

TVL Q1 2022 krijgt buiten de referentieperiode dezelfde voorwaarden als TVL Q4 2021.

Aanvragen

Je kunt TVL voor Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022 17.00 uur via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO). Voor TVL Q1 2022 is de openingsdatum nog niet bekend.