De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Wat wordt de werkplek nieuwe stijl? Space as a service?

Space as a service

De vraag voor veel bedrijven op dit moment: hoe gaat de toekomstige werkplek eruit zien, hoeveel ruimte hebben we nodig en blijven we deels thuis werken?

Vandaag lezen we in Vastgoedmarkt dat de verwachting is dat het oude kantoor zich na de coronacrisis nog meer zal ontwikkelen tot de cultuurdrager van een werkorganisatie. Aan kantoren zal altijd behoefte blijven bestaan, maar het verschil in generaties zal een rol gaan spelen. Jongere werknemers hebben andere behoeftes dan oudere generaties. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat zowel de jongere, als de midden-generatie graag naar kantoor komt. Oudere werknemers daarentegen werken graag thuis. De kwaliteit van de woonomgeving speelt daarbij een rol; zij kunnen makkelijker een goede werkplek realiseren. Jonge mensen zijn volgens het artikelniet blij als ze thuis moeten werken en komen graag naar kantoor, ze hebben de energie van anderen nodig.

Twice faciliteert in verschillende vormen van flexaanbod, zodat je ook in deze tijden prima veilig (deels) op kantoor kan werken of ontmoeten. Wil je de nieuwste flexvormen nagaan? Check de website: https://www.twice.nl/nl/gebouwen.

Huisvesting als organisatievraagstuk

Die verschillende behoeften dwingen bedrijven hun huisvestingsstrategie tegen het licht te houden, meent Maarten Vermeulen. ‘Iedereen kan altijd thuiswerken. Driekwart van de werknemers meent dat vrijheid in werkplekkeuze een voorwaarde is voor goed werkgeverschap.’

‘Dat niet de huurder samen met de belegger, maar de feitelijke gebruiker de benodigde kantooromgeving bepaalt is niks minder dan een big shift. Huisvesting wordt, rekening houdend met al die verschillende wensen, daarmee minder een vastgoed-, maar veel meer een organisatievraagstuk.’

Goed voelen op het werk

‘Het is dus belangrijk’, zo vult Gerritsen aan, ‘dat een werkgever begrijpt op welke manier zijn mensen productief kunnen zijn en op welke manier zij zich op hun werk goed voelen.  Voor de lange termijn voorziet Richard Gerritsen dat de branding van de werkplek een belangrijke rol gaat spelen.