De plek voor (tech) starters! Klik hier voor ons aanbod in ALPHA

Workplace Vitality Hub officieel van start

wvh

Op 28 juni vond de bestuurlijke kick-off plaats van de Workplace Vitality Hub (WPVH) in de smart office op High Tech Campus 85. In het bijzijn van genodigden, ondertekenden de partners de samenwerkingsovereenkomst. Een formeel en feestelijk moment. 

Tijdens de ondertekening lichtten de partners (Fontys, imec, TNO, TU/e, Twice en HTCE) toe wat de waarde van de Workplace Vitality Hub voor zijn of haar instelling is. Zo benadrukte Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur Fontys, de praktijkgerichte en multidisciplinaire aanpak van Fontys Hogescholen bij een maatschappelijk vraagstuk als vitaliteit.

Algemeen directeur Jo De Boeck van imec Nederland ervaart het ecosyteem en de samenwerking tussen de kennisinstellingen als zeer waardevol. “Ik ben vooral benieuwd naar de feedback van de gebruikers en welke nieuwe vraagstukken dat gaat opleveren.”

Arnaud de Jong, directeur Industrie van TNO ziet de nieuwe hub als ‘spot-on’: “De vraag waar je iedereen over hoort is: hoe gaan we weer terug naar het werk? Je wilt niets liever dan dat je medewerkers optimaal presteren, vitaal en happy zijn. Met onze technologie vanuit Holst Centre willen we hieraan een bijdrage leveren.”

Carmen van Vilsteren, directeur Health TU/e en landelijk boegbeeld Life Sciences & Health, noemde de samenwerking op dit thema in de Workplace Vitality Hub uniek en sprak de wens uit om dit initiatief ook een landelijk vervolg te geven.

Saskia van de Schoot, directeur van Twice, ziet de Workplace Vitality Hub als een kans voor startups om deel te nemen aan een mooi programma. Twice verzorgt de benodigde infrastructuur van de partners in de Hub. “Als tech startup kun je in een vroeg stadium meedenken in innovatieve oplossingen op het vlak van vitale werkomgeving. Je hebt de kans om samen te werken met mooie bedrijven!”

Ook High Tech Campus Eindhoven ziet grote voordelen in het ontwikkelen van een fieldlab samen met de huurders op de campus. “Mooi dat we de kennis- en onderwijsinstellingen betrekken bij thema’s als duurzaamheid en vitaliteit. Ik ben erg blij met dit initiatief.”, aldus Freek Smolders, directeur van HTCE.

Marieke van Beurden (Program Director Human Vitality & Technology TU/e) en Sywert Brongersma (directeur Strategic partnerships imec) nodigden de aanwezigen uit om het glas te heffen. Waarna het informele gedeelte van start ging: een rondgang langs een aantal demo’s op het gebied van vitaliteitsinnovatie. Zo kon je kennismaken met de vitality chair van TNO/imec, de ‘Office agents’ en ‘Work walk’ van Fontys/TUe. Ook Spacewell, Zens, Ahrend, Eyrise, Beyond Eyes en Sparckel waren aanwezig om te laten zien met wat en hoe zij straks willen samenwerken in de Hub.

Workplace Vitality Hub is gelanceerd!

In september volgt de officiële opening van de hub.